2016
04/26

Category:
Stress

COMMENTS:
No Comments »

Examenstress

faalangst
De examens zijn in aantocht en dat zorgt toch wel voor wat stress bij de jongeren op de scholen. Op diverse websites zie je goede tips over hoe je met die examenstress kunt omgaan. Voor mensen met lichte stress zal dit ook zeker helpen. Het gaat hier om tips over planning, ontspanning, ademhaling, slaapritme, positief denken en het toestaan van fouten.
Nu ben ik vanuit mijn jeugd ervaringsdeskundige op dit gebied, ik kan het beter examenvrees dan -stress noemen, want de gevolgen beheersten mijn leven op dat moment. Daarom weet ik ook dat het goede tips zijn, maar niet toepasbaar voor mensen met duidelijke faalangst en examenstress. Deze angst is namelijk niet beheersbaar en dat maakt het ook zo moeilijk om mee om te gaan. Mensen met deze stress (kan ook stress voor het autorijexamen zijn), weten dat het je als het ware overkomt. Hartkloppingen, zweethanden, strakke schouders, snelle ademhaling. Zelfs ademhalingsoefeningen lijken op dat moment niet te helpen.
Ik werk op dit moment met jongeren met examenstress en juist ook de lichamelijke klachten zijn zo duidelijk. Bij één van deze personen komt er ook nog uitstelgedrag bij. Hij wil als het ware eerder aan de slag met leren, maar hij wordt weerhouden door iets in zijn systeem, waardoor hij het niet doet. Een vicieuze cirkel doet zich voor: uitstelgedrag, laat slapen, laat opstaan, negatieve gedachten over eigen gedrag en op het moment zelf hartkloppingen, snelle ademhaling, strakke schouders en zweethanden. Niet zo fijn. Nu denk je misschien, nog even doorzetten….maar was het maar zo simpel.
We zien vaak dat dit patroon in meer of minder mate een leven lang door kan gaan, een universitaire of hogere opleiding komt er wellicht nog aan, wellicht je rijbewijs halen, stress in de werksituatie. Misschien tijd om er echt iets aan te doen? Ja, maar hoe?
Mijn ervaring leert dat je dit soort problemen alleen kunt oplossen door ze bij de kern aan te pakken. Ergens in je leven heeft deze angst om fouten te maken, om het niet goed te doen, zich in je systeem opgeslagen. Eigenlijk is deze angst ontstaan als beschermingsmechanisme, maar is het in de loop van tijd je blokkade geworden. Elke keer dat je in een situatie zit dat je moet presteren en je niet af wilt gaan, steekt dezelfde angst de kop op, zelfs met de bijbehorende lichamelijke klachten.

Allereerst is het belangrijk dat je je bewust wordt van je onderliggende probleem, je probleem is namelijk niet je probleem, maar er zit een negatieve overtuiging onder (ik ben niet goed genoeg, ik kan dit niet etc.). Zodra dit helder is gaan we doelen opstellen, wat kun je nu niet wat je wel zou willen kunnen (zodat het duidelijk en concreet wordt). Dat is in mijn praktijk altijd de rode draad voor je verandering. Door de oefeningen die ik met je doe kun je na elke oefening iets dat je daarvoor niet kon en heb je aan het eind van de sessies je doelen behaald. Over het algemeen zijn ook de lichamelijke klachten behoorlijk verminderd of verdwenen. Dat hangt van de ernst en duur van je klachten af, maar de praktijk leert dat vijf sessies voldoende zijn om je problemen op te lossen.

Wil je meer weten over deze manier van werken? Neem dan geheel vrijblijvend contact met mij op, dan kan ik je vragen beantwoorden en nog iets meer vertellen over mijn werkwijze. Als het je aanspreekt kunnen we een afspraak maken voor het vervolg. Kijk voor meer informatie op: www.evelienbrand.nl, evelien@evelienbrand.nl of bel 06-48057472.

 

 

2016
03/30

Category:
Pesten

COMMENTS:
No Comments »

Pesten en intimidatie

pesten

Onlangs verscheen opnieuw een artikel over pesten en intimidatie op het werk. Het ziekteverzuim door pesten en intimidatie is zeer hoog. Vier miljoen verzuimdagen per jaar zijn ermee gemoeid. Dit is een enorm probleem, zowel individueel, maatschappelijk als financieel.

Goed dus dat daar zoveel aandacht voor is en aan het voorkomen ervan. De praktijk leert echter dat pesten en intimideren in de meeste gevallen niet openlijk gedaan wordt, maar dat het plaats vindt tussen de pester en de gepeste. Daarnaast is het zo dat de gepeste hier in veel gevallen en om diverse redenen (denk aan angst voor baanverlies, angst voor meer intimidaties, etc.) niet openlijk voor uit wil komen, waardoor er wel cijfers bekend zijn, maar deze over het algemeen in de anonimiteit verkregen zijn. En het leed is al geleden en de ziekteverzuimcijfers lopen op. Uit onderzoek blijkt bovendien dat een economische crisis tot nog meer gevallen van pesten en intimidatie leidt, zodat dan nog meer mensen schade zullen ondervinden van het gedrag van anderen.

Pesten en gepest worden in je jeugd

Komen mensen nog af van het gevoel van gepest zijn in hun jeugd of latere leven? Het antwoord is helaas ‘nee’. Het geval van afgewezen en buitengesloten voelen door een persoon of groep brengt diepe wonden met zich mee, zeker wanneer het niet bij één ervaring blijft. Mensen voelen zich minderwaardig en schaamte zorgt er vaak voor dat mensen er niet over praten, waardoor het gevoel versterkt wordt. Zoals ik hierboven al schreef, het leed is al geleden en mensen hebben daar vaak hun verdere leven last van.

Wisselwerking

Omdat ik al jaren met kinderen werk, zie ik ook de wisselwerking die ontstaat tussen kinderen. Kinderen zijn leuk en lief, maar soms ook bikkelhard voor elkaar, zeker als ze niet gecorrigeerd worden op het juiste moment. Als er een conflict ontstaat is het serieus nemen van de gevoelens van de kinderen erg belangrijk, maar inzicht geven in het gedrag van de kinderen en wat ze hadden kunnen doen om het conflict te voorkomen is ook essentieel. Ontstaat er een situatie waarbij een kind zich regelmatig buitengesloten of gepest voelt, dan wordt het tijd om te observeren wat er daadwerkelijk gebeurt tussen de kinderen.

Hoe langer dit proces aan de gang is, des te moeilijker het is om het tij te keren. Dit komt omdat de situatie die zich al meermalen heeft voorgedaan steeds weer dezelfde reacties oproept, waardoor de kinderen moeilijk hun gedrag kunnen doorbreken. Het overlevingsmechanisme van het kind treedt als het ware in werking. Dit houdt in dat het kind zich gaat terugtrekken (letterlijk en figuurlijk een muur opbouwen, huilen, vermijden, zich slachtoffer voelen), of het tegenovergestelde (fysiek of verbaal worden, denk aan schoppen, slaan, schreeuwen).

Hoe eerder de situatie gestopt wordt des te gemakkelijker het is om de situatie te veranderen. Met oudere kinderen zie je dat veel situaties zich buiten het gezichtsveld van volwassenen voordoen. In dat geval is het nog lastiger om een goed beeld te krijgen wat er tussen de kinderen gebeurt. Gelukkig is het mogelijk om het gevoel van pijn dat in het verleden is opgedaan door het pesten of buitensluiten, weg te nemen, waardoor het kind zijn gedrag makkelijk kan aanpassen. Het voorbeeld en de evaluatie hieronder laten zien dat dit mogelijk is.

Voorbeeld uit de praktijk

In december 2015 heb ik in mijn praktijk gewerkt met een meisje van acht. Zij zit in groep 5 en in groep 4 deed zich een situatie voor dat zij zich gepest en buitengesloten voelde. Dit nam ernstige vormen aan, omdat het meisje elke dag boos en verdrietig uit school kwam en haar moeder zich geen raad wist. Ze dacht er aan haar dochter van school te halen maar vroeg zich (terecht) af of ze hier wel goed aan deed. In de praktijk spraken we hierover. Dit meisje was zich erg bewust van haar eigen gedrag en kon dit ook goed benoemen. Het lukte haar alleen niet om anders te reageren. Haar overlevingsmechanisme trad steeds in werking, alleen wist ze dat zelf niet. Na een adequate oefening (bleek later), kon dit meisje zichzelf weer zijn, had ze weer speelafspraakjes en ging ze zelfs logeren. Haar rugzak met negatieve gevoelens en ballast had ze door de oefening letterlijk en figuurlijk af kunnen doen en zonder veel moeite kon zij zichzelf weer zijn. De groep waar zij in zit pakte haar nieuwe gedrag goed op en nam haar meteen goed op in de groep. Oh, wat werd ik blij om dat te horen :-). Na zes weken vroeg ik haar moeder een evaluatie in te vullen en dit is wat ze me teruggaf.

Evaluatieformulier

Leeftijd kind: 8

meisje

Wat was voor jou de belangrijkste reden om met je kind naar Evelien te laten gaan?

Mijn dochter zat niet lekker in haar vel op school.  Ze voelde zich buitengesloten en ze had het idee dat er meer stomme dingen gebeurde op school dan leuke. Ze had het gevoel dat kinderen onaardig tegen haar deden.

Welke problemen had je kind in het dagelijks leven?

Buiten school geen, op school voelde ze zich sociaal onthand.

Hebben er verbeteringen plaatsgevonden door de sessie met Evelien? Zo, ja kun je ze omschrijven?

Ja, ze komt weer blij uit school, ze kan weer relativeren, ze is zelf minder defensief en dus ook minder onaardig tegen andere kinderen uit haar klas. Ze speelt weer samen in de pauze met kinderen uit haar klas. Ze werkt samen en ze heeft weer leuke verhalen.

Het is nu 6-8 weken geleden dat je kind bij Evelien is geweest. Zijn de resultaten nog steeds zichtbaar?

Jazeker het gaat mi alleen meer in stijgende lijn.

Op een schaal van 1-10 (waarbij 1 geen effect en 10, groot effect), welk cijfer geef je het resultaat van de sessie voor je kind.

9

 

Volwassenen die gepest zijn

De behandeling beperkt zich gelukkig niet alleen tot kinderen. Ook volwassenen die gepest zijn kan ik goed helpen met hun pestverleden (of -heden). Bij jonge kinderen kan het traject uitzonderlijk snel zijn (in bovengenoemde situatie was één sessie voldoende). Bij volwassenen gaat dit minder snel, al vind ik vijf sessies (intake + vier sessies met oefeningen) ook niet veel en zeker de moeite waard om je pestverleden en overige ballast voorgoed achter je te laten. Hierdoor kun je namelijk weer verder gaan met je leven en begint het leven in mijn ogen past echt als dit heeft plaatsgevonden.

Wil je weten of ik jou en/of jouw kind kan helpen, schroom dan niet om per email (evelien@evelienbrand.nl) of telefonisch (06-46730903) contact te zoeken.

 

2016
03/10

Category:
Mindset
Stress

COMMENTS:
No Comments »

Je wilt wel veranderen, maar je kunt niet. Herkenbaar?

Yes you can

Wat houd je tegen?

In mijn praktijk krijg ik regelmatig mensen die wel anders willen, maar gewoonweg niet anders kunnen. Mensen doen dingen waardoor ze in de problemen komen of laten de dingen op zijn beloop die gedaan hadden moeten worden, wat tot stress leidt. Veel van de dingen die we graag willen doen, doen we ook, al is het soms met wat aanmoediging van onszelf of omgeving. Zo heb je veel mensen die tot uitersten gaan in sport, dans of werk. De pijn die daar soms bij komt kijken, denk aan een balletdanser die dagelijks lichamelijke pijn moet doorstaan, de bergbeklimmer die afziet en zijn vingers ziet bevriezen, zet toch door om zijn doel te bereiken. Maar er zijn ook mensen die dat niet kunnen, terwijl de motivatie om het te gaan doen er wel degelijk is. Hoe kan dat?

Perfectionisme/ controlebehoefte levert stress op

Ook op het gebied van perfectionisme zie je dat. Het verschil tussen een perfectionist en iemand die veel uren maakt uit inspiratie is dat de tweede persoon aan het eind van de dag nog energie over heeft en de perfectionist zich leeggezogen voelt. Iets goed tot zeer goed willen doen is iets anders dan een perfectionist zijn. Een perfectionist zit zichzelf in de weg, is niet, niet snel of nooit tevreden. Heeft erkenning van een ander nodig, voordat hij zelf tevreden kan zijn. Een perfectionist gaat regelmatig over zijn grenzen heen, waardoor er ook lichamelijke klachten kunnen ontstaan. Controlebehoefte is de andere kant van de medaille. Mensen die controle willen hebben en houden, kunnen niet scheiden waar hun verantwoordelijkheden liggen en ophouden. Het vasthouden aan iets of naar je toe trekken van bijvoorbeeld werk omdat je gewoonweg niet lijkt te kunnen delegeren. Het uit handen geven leidt tot stress of een gevoel van onbehagen en daarom doet de persoon het liever zelf. Beide gevallen leiden tot stress omdat deze mensen niet ontspannen met de situatie om kunnen gaan. Perfectionisme en controlebehoefte houden je uit je slaap, leiden tot stress en worden daarom als een probleem ervaren. Mensen kunnen vaak heel goed benoemen dat ze perfectionistisch zijn, soms wordt het met een soort trots verteld. Het zijn immers vaak mensen die hard werken (voor hun baas). Maar overspannenheid of burn-out ligt ook op de loer. En als de lichamelijke klachten zich aandienen, is het vaak al te laat. Want door steeds je eigen grenzen over te gaan, pleeg je “roofbouw” op je lichaam en raakt je lichaam vermoeid en uit evenwicht.

Apathie

Apathie is misschien een groot woord, maar mensen die iets willen, maar het niet doen, kom ik regelmatig tegen. Mensen die een boek willen schrijven, weten dat ze het kunnen, hebben de titel al klaar liggen en gaan toch niet aan de gang. Of mensen die gewoonweg het gevoel hebben dat er meer in zit (artistiek of qua werk) en uitstelgedrag vertonen. Elk mens heeft wel dingen die hij leuk of minder leuk vindt. Ook hier is het weer de vraag: heb je er last van?  Pas als je er last van hebt, ben je je bewust van je beperking en kun je het veranderen. Zeker in deze tijd waarin ZZP’ers en werknemers druk ervaren om een boterham te verdienen, hoor ik van mensen dat ze hun uitstelgedrag als blokkade ervaren. Waarom doe ik het nu niet? Waarom stel ik het steeds weer uit? Aan het einde van de dag  baal ik dat ik het weer niet gedaan heb. Ik wil het echt. Wat weerhoudt mij nou toch? Zijn veel gehoorde woorden.

Oorzaak gelegen in het verleden

Wij vinden het heel normaal dat kinderen fouten mogen maken. We zeggen vaak tegen kinderen: “van je fouten leer je”. Maar op de een of andere manier ligt dat bij volwassenen anders (hoewel je het bij kinderen ook al ziet ontstaan). En als een kind iets doet of niet doet, wat anders kan, dan vinden we dat dat bij het leerproces hoort en accepteren we het. Maar de kern van het probleem ontstaat vaak al bij jonge kinderen (onder de vijf jaar). Een voorbeeld, als een jong kind met al zijn enthousiasme zijn moeder gaat helpen in de keuken, maar er ontstaat een gevaarlijke situatie bij het fornuis, waardoor de moeder het kind wegtrekt en er ook nog het nodige geluid bij maakt (tot schrik van het kind), dan kan dat voor het kind een traumatische ervaring zijn. Een kind heeft tenslotte nog niet het relativeringsvermogen dat wij volwassenen hebben. Het kind trekt de conclusie: “ik heb een fout gemaakt”, “het is heel erg om fouten te maken”. Dit gegeven wordt opgeslagen bij al je herinneringen, bij alles wat je geleerd hebt. In je herinneringen ligt bijvoorbeeld ook opgeslagen hoe je moet fietsen (als je het eenmaal kunt, hoef je niet meer na te denken), maar er liggen ook angsten opgeslagen. En dit wordt elke keer ‘getriggerd’ als zich een soortgelijke situatie voordoet, waardoor iemand ander gedrag laat zien dan hij zou willen en steeds weer tegen hetzelfde probleem aanloopt.

Is er een oplossing?

Alleen met je ratio zijn bovengenoemde problemen moeilijk op te lossen, al heb je je ratio wel nodig om te ervaren welk gedrag je nu precies vertoont en wat je belemmert in je leven. Wat nodig is voor een blijvend resultaat is het probleem bij de kern aan te pakken. Dit doe je door intrapersoonlijke communicatie (communicatie met je innerlijk) toe te passen. Je laat als het ware je rugzak met ballast achter, waardoor je meer jezelf kunt zijn en een onafhankelijker, blijer en vrijer leven kunt leiden. De praktijk leert dat hier maximaal vijf sessies voor nodig zijn (intake + vier werksessies met oefeningen). Ik word altijd weer heel blij als ik het verschil hoor en zie bij mensen. Kortom een unieke methode met een snel, effectief en blijvend resultaat.

Meer weten?

Bel of mail geheel vrijblijvend en kijk op mijn website (zie filmpjes voor meer uitleg):
www.evelienbrand.nl
info@evelienbrand.nl
telefoon Evelien: 06-48057472

2016
03/01

Category:
Angst

COMMENTS:
No Comments »

Omgevingsfactoren beter de baas

Omgevingsfactoren
Waar word jij door beïnvloed?

Gedrag, keuzes en gemoedstoestand brengen mensen vaak in verband met hun omgeving. Je hoort mensen zeggen: “als dit niet gebeurd was, of als hij dat niet gedaan had, was dit mij nu niet overkomen……” Helaas heb ik op dat vlak slecht nieuws, omgevingsfactoren zijn namelijk niet of nauwelijks te beïnvloeden. Daarentegen hebben omgevingsfactoren wel grote invloed op mensen, blijkt in de praktijk. Mensen die problemen in hun leven ervaren, reageren namelijk continu op hun omgeving. Dit gebeurt bewust, maar voor een groot deel zelfs onbewust. Met omgevingsfactoren bedoel ik mensen die je op een dag tegenkomt (vrienden, bekenden, onbekenden) en situaties en gebeurtenissen. Zo kan je geprikkeld, uit het veld geslagen of uitgeput zijn door een ervaring die je op een dag hebt opgedaan. Anderzijds kan het ook zijn dat je de energie voelt stromen en deze nooit op lijkt te gaan als je leuke, positieve dingen meemaakt. Toch kan het zo zijn dat als twee personen hetzelfde meemaken, de een aan het eind van de dag vol energie zit terwijl de ander zich als een leeggelopen ballon voelt. Hoe kan dit?

Ben jij de kapitein van je eigen schip?

Met ons denken kunnen we bepalen of we links- of rechtsaf slaan. Wij mensen hebben de mogelijkheid om keuzes te maken en zijn daarin de enige wezens op aarde die over deze kwaliteit beschikken. We hebben een vrije wil. Maar minder dan we denken worden we gestuurd door een ander deel van ons, het deel dat herinneringen opslaat, ons onderbewuste. Als je bijvoorbeeld geleerd hebt te fietsen, hoef je niet meer na te denken hoe dit ook al weer moet, het gaat als het ware automatisch. Dat maakt het leven een stuk gemakkelijker. Nu zou het leven het leven niet zijn als we alleen maar positieve dingen zouden leren en opslaan. Vrijwel ieder mens heeft ook minder fijne ervaringen opgedaan en ook deze herinneringen worden opgeslagen.  Als je door een kat gekrabd wordt als klein kind, kijk je de volgende keer wel uit voor katten. Een volgende keer krijg je een signaal vanuit je lijf dat zegt: “pas op voor katten”. Dat geldt ook voor dingen die tegen je gezegd zijn. Een kind trekt daar zijn conclusies uit en slaat dit op. In het begin, zoals in het geval van het voorbeeld van de kat, wordt het opslaan van die conclusie je beschermingsmechanisme. Alleen blijkt dat wat ooit je beschermingsmechanisme was, later vaak een blokkade geworden te zijn. Na jaren reageer je nog steeds op gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden. Dingen die tegen je gezegd zijn, grapjes die je letterlijk genomen hebt, etc. Inmiddels belemmeren deze je meer dan dat ze je helpen in je leven. Het lastigste is dat je er geen vat op lijkt te hebben. Duidelijke voorbeelden zijn mensen die rood worden, niet uit hun woorden komen of dingen gewoonweg niet durven te zeggen. Allemaal blokkades die in de loop van het leven zijn ontstaan.

Angst voor afwijzing

Uiteindelijk hebben alle bovengenoemde blokkades een gemene deler en dat is angst voor afwijzing of een angst om fouten te maken. Misschien dat je dit rationeel niet zo ervaart, maar zo wordt het wel ervaren door de plek waar al je herinneringen liggen opgeslagen (je onderbewuste).  Ieder mens dat over zijn of haar grenzen laat gaan, rood wordt in een vergadering, zijn mening niet durft te geven reageert vanuit een angst voor afwijzing. Dit geldt ook voor mensen die juist zeer assertief zijn, want dan sla je door naar de andere kant en kun je de dingen niet op een rustige manier zeggen omdat je assertiviteit een `overlevingsmechanisme` geworden is. Uiteindelijk is dit ook een belemmering omdat je geen controle hebt over de nuance waarop je de dingen verwoordt en dit je in relatie met andere mensen in de problemen kan brengen.

Alle mensen met problemen (met andere mensen en situaties) hebben soortgelijke problemen zoals:

*sterke behoefte aan waardering(= angst voor afwijzing)

*stress, burn-out (= over je grenzen gaan = angst voor afwijzing)

*neiging tot perfectionisme of controlebehoefte (= angst om het niet goed te doen = angst voor afwijzing)

*moeite met “nee” zeggen (= angst voor afwijzing)

*slecht tegen kritiek kunnen (= angst voor afwijzing)

*blozen, verlegenheid, faalangst (= angst voor afwijzing), zie hier de volledige checklist.

Hoe word je weer kapitein van je eigen schip?

Problemen verergeren en je schip lijkt stuurloos te worden omdat je er geen vat meer op krijgt. Je wilt het wel anders doen, maar het lukt je gewoonweg niet. Herkenbaar? Dit komt omdat de angst is om afgewezen te worden de drijvende kracht is die alles bepaalt. Net als dat je geen invloed uit kunt oefenen op de rode vlekken die ontstaan als je je onzeker voelt, zo kun je ook geen invloed uitoefenen op ander gedrag dat je belemmert. Je beschermingsmechanisme is immers een blokkade geworden en dat bepaalt je leven. Gelukkig kun je deze diepgewortelde blokkade ook weer wegnemen en er iets voor in de plaats stellen wat je ondersteunt in je leven. Door dit te doen kun je onafhankelijker, vrijer en blijer door het leven gaan en uiteindelijk leven zoals het leven (in mijn ogen) bedoeld is.

Hoe werkt intrapersoonlijke communicatie?

Door intrapersoonlijke communicatie (communicatie met je onderbewuste), kun je in maximaal vijf sessies (intake + vier sessies van oefeningen), weer vrij door het leven gaan. Door het probleem bij de kern aan te pakken is dit een kort traject met blijvend resultaat. Deze methodiek heeft zich reeds meer dan twintig jaar bewezen, zelfs bij mensen die al meerdere trajecten hebben gevolgd bij psycholoog of andere instanties.

Wie is Evelien?

Het traject van persoonlijke ontwikkeling is de rode draad van mijn leven. Na zelf diverse blokkades opgelost te hebben en het gevoel te ervaren van een authentiek, vrij, onafhankelijk en blij leven, was het ruim drie jaar geleden tijd om mijn eigen praktijk te beginnen. Na de Heao, heb ik de Pabo gedaan, NLP master practitioner en heb ik de opleiding gevolgd bij de grondleggers van deze methodiek. Tevens rond ik dit jaar de opleiding tot kindercoach af en ben ik inmiddels ook gestart met het begeleiden van jonge kinderen. Dit – tot mijn vreugde – met een verbluffend mooi resultaat.

Meer weten?

Wil je vrijblijvend (telefonisch) checken of het iets voor jou kan zijn? Bel of mail mij dan gerust. Uiteraard ben je tot niets verplicht. Kijk voor meer informatie op www.evelienbrand.nl of mail naar: contact@evelienbrand.nl  of bel 06-48057472. Ik kijk er naar uit om met je te werken.

 

2016
02/10

Category:
Kinderen

COMMENTS:
No Comments »

Intrapersoonlijke communicatie voor kinderen

IPC_voor_kinderen

Mijn wens

Na jarenlange ervaring met volwassenen vanaf zeventien jaar, borrelde bij mij de wens op om ook met jonge kinderen (kinderen t/m 14 jaar) in mijn praktijk te gaan werken. Echter, de vraag die ik mijzelf stelde was of de methodiek bij jonge kinderen net zo goed zou werken als bij volwassenen. Kinderen zijn tenslotte nog volop in ontwikkeling. Ze maken ruzie, leggen het weer bij. Dat hoort nu eenmaal bij het proces van opgroeien. Ook het opzoeken van grenzen, deel kunnen nemen aan groepsprocessen en voor jezelf opkomen horen daarbij. Dus kunnen kinderen hun gedrag voldoende aanpassen? Om dat te kunnen beantwoorden moeten we inzicht krijgen in het leerproces.

Hoe leert een kind, hoe leert een mens?

Hoe leren kinderen? Als een kind (en volwassene, want we blijven levenlang leren) iets nieuws leert, put het uit zijn geheugen. Zolang je het (fietsen, autorijden etc.) nog niet onder de knie hebt, blijf je dat geheugen (nadenken hoe het ook al weer moet) raadplegen. Maar als je eenmaal iets goed kunt, wordt het een automatisme. Dat maakt ons leven een stuk gemakkelijker. Dit geldt zowel voor het leren van nuttige dingen (fietsen, rekenen, autorijden etc.) als voor de minder prettige dingen in je leven. Als jij als kind bijv. gepest wordt en dit niet eenmalig is, dan trekt het kind daar een conclusie uit (bijvoorbeeld, ik doe het niet goed of ik ben niet goed/leuk genoeg in de ogen van die ander). Vervolgens vindt er actie/reactie plaats en wordt het probleem van het kind groter. Het kind gaat anders reageren door wat hij heeft meegemaakt, daar komt weer een reactie op van de buitenwereld en zo ontstaan onzekerheden en frustraties bij kinderen. Daarmee bedoel ik niet een enkele frustratie, want ieder kind en iedere volwassene raakt wel eens gefrustreerd. Wordt het een steeds terugkomend fenomeen, met daarbij onwenselijk gedrag voor je kind zelf en zijn omgeving, dan wordt het wellicht tijd om daarmee aan de slag te gaan, want hoe eerder je met het probleem aan de slag gaat hoe sneller en gemakkelijker het op te lossen is.

Blokkades

Waardoor ontstaan problemen? Doordat alles wat we meemaken en leren wordt opgeslagen in ons onderbewuste. De positieve dingen helpen ons vooruit in het leven en de negatieve gebeurtenissen blokkeren ons vroeger of later. Ook bij jonge kinderen met negatief gedrag (= een blokkade) zie je dat ze wel anders willen, maar niet anders kunnen. Hun gedrag helpt hen zelf allerminst en de situatie wordt versterkt doordat de omgeving (bijv. klasgenoten), dit gedrag niet accepteert. In mijn filosofie is gedrag moeilijk te veranderen. Met wilskracht kun je namelijk een eind komen, maar het lukt lang niet iedereen met blijvend resultaat. Aangezien blokkades leiden tot emoties (woede, verdriet, etc.), zijn het de emoties die het gedrag bepalen en het kind (of de volwassene) geen controle heeft over zijn emoties.

Is er een oplossing?

Daar waar de kern van het probleem ligt, ligt naar mijn mening ook de oplossing. Door de blokkade weg te nemen (door één of meer oefeningen), kan het gedrag van het kind makkelijk en blijvend veranderen. Deze ervaring heb ik inmiddels met diverse kinderen. Lees bijvoorbeeld hier het evaluatieformulier ingevuld door de moeder van Lotte (naam is gewijzigd ten behoeve van de privacy van ouder en kind).

Proefpersonen gezocht

Hoewel de methode waarmee ik werk zich al 20 jaar bewezen heeft bij volwassenen en ik inmiddels ook bij jonge kinderen mooie resultaten geboekt heb, ben ik voor mijn onderzoek nog op zoek naar jonge kinderen (kinderen t/m 14 jaar) die niet lekker functioneren (hierbij kun je denken aan: gepest worden, onzekerheid, faalangst, etc.). Mocht u een snelle (maximaal 3 sessies, incl. intake ouders) behandeling zoeken die effectief is, neem dan contact met mij op. De eerste 5 aanmeldingen krijgen mijn begeleiding GRATIS aangeboden.

Wie is Evelien?

Evelien werkt ruim drie jaar met de methode van Hans Mojet: intrapersoonlijke communicatie. Evelien heeft de PABO afgerond en werkt (deeltijd) in het basisonderwijs. Verder heeft zij de opleiding NLP master practitioner afgerond en is zij momenteel bezig met de opleiding tot kindercoach.

Meer weten?

Belt u mij geheel vrijblijvend om te horen of het iets voor uw kind kan zijn. U kunt mij bereiken op: 06-48057472 of contact@evelienbrand.nl. Kijk ook op www.evelienbrand.nl.

 

2015
11/09

Category:
Burn-out

COMMENTS:
No Comments »

Hoe kom je nu ECHT van een burn-out af?!?

Burn-out

Mensen met een burn-out zeggen vaak dat ze het hebben voelen aankomen. Hoe kan het dan dat ze er niet eerder wat aan gedaan hebben? Of ligt hier juist de kern van het probleem van een burn-out?

Ik denk inderdaad dat daar de kern ligt. Mensen met een burn-out herkennen – achteraf – wel hun symptomen en gedrag, maar op het moment dat het slechter en slechter gaat trekken ze vaak niet aan de bel of weten niet hoe ze met hun problemen om moeten gaan. Doorgaan lijkt de oplossing, wat feitelijk neerkomt op het negeren van de vermoeidheid, de emoties en de stress. Terwijl hier juist de oorzaak ligt.

Terwijl je gevoelens en emoties je signalen geven over hoe je je voelt, is het wegdrukken ervan als een bal die je onder water duwt. Dat lukt tijdelijk, maar niet permanent. Zodra je hem loslaat komen alle emoties er in heftiger vorm uit. Het herkennen en toelaten van gevoelens is essentieel voor elk mens. Als je AL je gevoelens kunt voelen en uiten ben je een vrij mens. De gebeurtenissen uit het verleden zijn er nog wel in je herinnering, maar ze hebben geen “emotionele lading” meer. Ofwel, je wordt niet meer emotioneel geraakt door wat je ooit hebt meegemaakt. En zo hoort het te zijn en kan het ook zijn!

Als je niet objectief (dus zonder lading) naar je gevoelens kunt luisteren of als je deze gevoelens negeert of lange tijd hebt genegeerd, komen er emoties (verdriet, boosheid etc.) naar boven, waar je totaal geen controle over hebt. Hoe meer je je gevoelens wegdrukt, hoe heftiger de emoties zullen zijn. Ballast opruimen uit het verleden is dus een eerste vereiste om überhaupt je gevoelens toe te staan en weer controle te krijgen over je gedrag en je emoties.

Als je niet naar je gevoel luistert is er nog een ander punt, namelijk dat je ook niet weet wanneer genoeg, genoeg is, zowel mentaal als lichamelijk. Mensen met een burn-out gaan over hun eigen grenzen heen en zijn vaak erg perfectionistisch. Geen ‘nee’ kunnen zeggen wanneer dat voor jou belangrijk is, is een ander kenmerk van mensen met een burn-out. Dit komt omdat er diep van binnen een angst is om af gewezen te worden door een andere persoon. Dit gevoel van angst voor afwijzing is ontstaan in het verleden, vaak je jeugd. In je jeugd was het je beschermingsmechanisme, maar nu je volwassen bent is het verandert in een blokkade, iets waar je last van hebt. Hierdoor kun je niet voluit leven en al de kwaliteiten benutten die je hebt.

Nog een belangrijk kenmerk bij mensen met een burn-out is dat ze het moeilijk vinden om met kritiek om te gaan. Kritiek wordt persoonlijk opgevat in plaats van er objectief mee om te kunnen gaan en het objectief te benaderen. Ook hier zit een angst die in het verleden is ontstaan en voor een blokkade zorgt.

We zijn allemaal een product van ons verleden en uit de praktijk blijkt dat deze angsten en blokkades bij heel veel mensen een gegeven zijn. Maar kun je er ook van af? Ja! En gelukkig vrij gemakkelijk. Wat ooit in het verleden is ontstaan kan ook weer opgelost worden. Daarvoor hoef je niet te graven in het verleden. Een aantal (maximaal vier) oefeningen die deze angsten en blokkades wegnemen zijn voldoende om weer een blij, vrij en gelukkiger leven te leiden.

Is iemand met burn-outklachten dan ook meteen van zijn of haar lichamelijke klachten af? Een burn-out kun je zien als iets dat is ontstaan door langere tijd gevoelens en signalen te negeren. De vermoeidheidsklachten zijn in een langere periode ontstaan. Er is als het ware “roofbouw” gepleegd op het lichaam, dus daar ben je niet in één keer van af. Wel is het oplossen van je problemen op dieper niveau noodzakelijk om later niet opnieuw een burn-out te krijgen. Vaak krijgen mensen tips om zaken in hun leven anders aan te pakken. Dit helpt en gaat enige tijd goed. Je ziet echter dat dit niet langdurig helpt omdat in de praktijk blijkt dat het moeilijk is om je problemen op rationeel (denkniveau) op te lossen. De problemen komen uit een dieper niveau (denk maar aan trauma’s) en kun je niet door gedragsverandering oplossen. Zolang het werkelijke probleem (de angsten en blokkades) niet weggenomen worden, kan het zich na een paar jaar weer voordoen.

Met intrapersoonlijke communicatie (communicatie met je innerlijk) kan dit gelukkig wel. In maximaal vijf sessies kun je een blijer, vrijer en onafhankelijker leven leiden waarbij het niet uitmaakt wat een ander van je vindt of tegen je zegt. Meer weten? Bel geheel vrijblijvend voor meer informatie (06-48057472) of bekijk mijn filmpje en/of mijn website www.evelienbrand.nl.

 

 

 

 

2015
10/31

Category:
Bewustzijn
Mindset

COMMENTS:
No Comments »

Ben jij ‘Towards’ of ‘Away from’?

Towards-away

Een medaille heeft twee kanten. Als we het over de twee kanten van een medaille hebben, gaat het meestal over de positieve en de negatieve kant van een situatie. Wanneer het gaat om ons denken, kunnen we ook een positieve en een negatieve component onderscheiden: enerzijds kan dat betekenen dat je gericht bent op wat je wilt of waar je naar toe wilt, anderzijds kan je gedachte zich focussen op wat je niet wilt of uit welke situatie je weg wilt. Een voorbeeld.

Mijn cliënt Saskia wil graag een relatie, maar sprak in termen die de twee kanten van de medaille goed weergeven. Haar woorden lieten zien dat ze haar situatie niet accepteerde: “wie vindt mij nou leuk….” en “vrouwen om mij heen gaan scheiden en hebben zo weer een man…..”. Hieruit bleek dat ze zichzelf niet accepteerde, maar ook haar huidige situatie niet.

Towards or away from?

Stel jezelf de vraag eens: “ben je naar iets toe gericht of wil je ergens vandaan? Is je denken en actie gericht op wat je wel wilt of op wat je niet wilt? Dat is namelijk een heel verschil. In tijden van economische onzekerheid willen veel mensen meer geld. Denk je aan meer geld vanuit je tekort, het ontbreken ervan (away from), dan ga je uit van het negatieve en zal dit een negatief gevoel opleveren. Of ga je uit van je wens wat voor leuks je met dat geld kunt doen (voor jezelf en voor anderen) dan is je gevoel overwegend positief (towards). Het denken is daarbij belangrijk, want je denken zorgt voor je onderliggende gevoel. Bij een tekort is dit de angst voor tekort. Als je naar je doel (meer geld hebben) gericht bent, richt je je op het positieve en zal het gevoel positief zijn.

Voor Saskia was dit een enorme eye-opener. Zij was zich er opeens van bewust dat ze haar situatie tot op dat moment niet geaccepteerd had. Daarnaast werd ze zich ervan bewust dat  ze door te praten zoals ze deed (niemand valt op mij…etc.), ze zich als slachtoffer gedroeg. Als je je slachtoffer voelt van je eigen situatie, neem je niet de verantwoordelijkheid voor je eigen leven en leg je de schuld buiten jezelf.

Voorbeelden

Towards-awayfromMijn eigen ervaring

Voor mij is het heel duidelijk hoe een omslag in je denken je gevoel kan veranderen. Zo heb ik zelf ervaren hoe ik eerst tot acceptatie moest komen en wat een verandering er dan kan plaatsvinden. Jaren geleden had ik in gedachten  al afscheid genomen van de baan die op dat moment had. Ik was toe aan iets anders en dat lag ook in het verschiet. Alleen was de tijd nog niet rijp om afscheid te nemen van deze baan. Op een gegeven moment heb ik mijzelf letterlijk voorgehouden, dat ik “of mijn situatie zou accepteren en er alles uit zou halen wat erin zat” of door zou gaan op de oude voet, maar dat de situatie (vooral mijn gevoel) dan zou zijn wat hij op dat moment was (mijn gevoel was away from), ik wilde namelijk die baan opzeggen. Ik koos voor het eerste en veranderde mijn “mindset” in een mindset waarbij ik er alles uit zou halen wat er in zat en dat dit ten goede zou komen aan mijn eigen ontwikkeling. Hierdoor had ik de touwtjes zelf weer in handen en veranderde de situatie 180 graden in positieve zin. Ik had in plaats van mijn zwarte bril, mijn roze opgezet en keek naar wat de mogelijkheden waren in plaats van wat er mis was op dat moment. Dit heeft mij heel veel inzicht gegeven in mijn leven en ben ik mij dagelijks bewust van de kracht van mijn denken en handelen en dat ik daar zelf verantwoordelijk voor ben en niemand anders.  Toen de tijd daar wel rijp voor was heb ik met een goed gevoel afscheid kunnen nemen van deze baan en heb ik een volgende stap gezet in mijn carriere en persoonlijke ontwikkeling.

Wil jij stress, negatief denken,  en andere blokkades  uit je leven verwijderen en vooral leven vanuit je kracht en de positieve kant van de medaillle? Om te zien hoe dat werkt, kijk dan op mijn filmpje op www.evelienbrand.nl of bel mij geheel vrijblijvend voor vragen op: 06-48057472.

 

2015
09/30

Category:
Mindset

COMMENTS:
No Comments »

Je eigen (on)vermogen

Eigen_on-vermogen

We spreken het vaak niet hardop uit, de verwijten die we naar anderen of onszelf hebben. Ze gaan sowieso vaak samen, want wat je van een ander niet accepteert accepteer je ook niet van jezelf.  Waar groei is, worden fouten gemaakt, ofwel als je je wilt ontwikkelen op persoonlijk vlak of op het gebied van werk, is het onvermijdelijk dat je fouten maakt in het leven. Van kinderen accepteren we het dat ze fouten maken . Dit hoort bij de groei van kinderen. Maar als we volwassen zijn moeten we de meeste dingen toch gewoon kunnen? Tenminste dat denken we.

Dit geldt misschien niet voor jou, maar ik kom regelmatig mensen tegen die niet kunnen kiezen (daar wakker van liggen of maar blijven wikken en wegen) of maar liever blijven doen wat ze altijd al deden, omdat iets nieuws een grote drempel  opwerpt. Niet gelukkig blijven bij het oude en vertrouwde heeft dan meer de voorkeur dan het nieuwe, onbekende. Anderszijds zijn er ook mensen die zeggen,  “ik wil dat boek schrijven”, of “ik heb een fantastisch idee voor een nieuwe business”, maar iets weerhoudt mij ervan, maar ik weet niet wat. Alle ideeën zijn er, de wilskracht en de toewijding is er ook, maar toch lukt het niet. Wat is dat toch? Want op die manier haal je niet alles uit jezelf en het leven wat er in zit en dat is jammer (voor jezelf, maar ook voor anderen).

Hoe komt het toch dat je van iets weerhouden wordt, wat je zo graag wilt? Want als ik ze erover hoor praten ontstaat er een twinkeling in hun ogen, het verlangen zit dus heel diep. Waarom durf je de stap voor iets nieuws niet te zetten? Dit heeft meestal  te maken met een angst om fouten te maken. We zijn een product uit ons verleden en in de jonge jaren is er een gevoel ontstaan van: “ik mag geen fouten maken”. Als die angst zich in jouw systeem heeft opgeslagen, is het logisch dat het moeilijk is om dingen te doen die nieuw zijn? Die twinkeling in de ogen, die passie om iets nieuws te beginnen is dus blijkbaar niet genoeg om de stap te zetten. De angst overwint het in dit geval.

Bewust worden, dat je jezelf weerhoudt (tja, want je bent er toch altijd zelf bij) is een eerste stap. Jezelf een vriendelijk maar overtuigend duwtje in de rug geven helpt ook. Een valkuil is ook om al bij stap 5 te zijn, terwijl stap 1 nog genomen moet worden. Zo hoorde ik iemand zeggen: “wie zit er nu op mijn boek te wachten, er liggen er al zoveel in de winkel”. Dan zie je al beren op de weg, nog voordat je begonnen bent. Kijk wat je eerste stap kan zijn en hoe dat is. Is het leuk, geniet je ervan? Dan ben je op de goede weg. Of anderen er ook van zullen genieten komt later wel (of niet).

Welke stappen moet je zetten om van onvermogen naar vermogen te gaan?

 1. Los je angst om fouten te maken op (bijv. met intrapersoonlijke communicatie= communicatie met je innerlijk)
 2. Stop ermee de schuld buiten jezelf te leggen. Accepteer je eigen verantwoordelijkheid.
 3. Kijk welke stap (of stapje) je NU kunt zetten en geniet daarvan (laat alle “beren” even thuis)
 4. Geef jezelf vriendelijk maar dringend een duwtje in de rug en wees blij en dankbaar dat het gelukt is, zodat je stap 2 en volgende stappen kunt zetten.

Meer weten over intrapersoonlijke communicatie?

Zie ook informatie & mijn filmpje op www.evelienbrand.nl

Of mail (contact@evelienbrand.nl),  chat (via www.evelienbrand.nl) of bel of app (06-48057472)

 

2015
09/21

Category:
Bewustzijn

COMMENTS:
No Comments »

De kracht van gedachten

Wet-van-Aantrekking

Het is onvermijdelijk om in de wet van aantrekking van de aarde te geloven. Als we iets laten vallen bereikt het vanzelf de grond. Maar er wordt ook veel geschreven over de wet van aantrekking van gedachten, materie en mensen.  Hoe zit dat en wat is daarvan waar?

Ooit las ik ergens: alles wordt eerst in gedachten gecreëerd, daarna in woorden en uiteindelijk in het stoffelijke, de materie.  Wij vinden het heel  normaal dat we kunnen bellen met de andere kant van de wereld, maar ooit had meneer Bell daar al gedachten over. Het bellen bestond nog niet, maar hij hield vast aan zijn gedachten dat het moest kunnen. Dankzij de kracht van zijn gedachten en later de kracht van zijn woorden en daden vinden we het heel normaal dat we kunnen bellen met mensen die duizenden kilometers verderop wonen. Dus met ons denken begint het. Vaak worden daar visualisaties (plaatjes in ons hoofd) aan toegevoegd en op die manier zijn wij mensen tot heel veel in staat. Als je onze voorouders in het jaar 1800 zou influisteren dat wij van Amsterdam naar Sydney kunnen vliegen in 16 uur, zouden ze ons voor gek verklaren.

Ook van sommige golfers is bekend dat ze, voordat ze gaan slaan, eerst in hun hoofd (door visualisatie) de perfecte bal slaan. De wet van aantrekking creëert die perfecte bal eerst in gedachten om vervolgens deze bal ook in werkelijkheid te slaan.

Negatieve gedachten

Maar hoe zit dit nu met negatieve gedachten? In mijn praktijk heb ik regelmatig te maken met mensen die negatieve gedachten hebben. Ze willen er wel van af, maar het lukt ze niet of nauwelijks.  Negatieve gedachten komen vaak voort uit het verleden. Onze “rugzak” met oude ballast vult zich door de jaren heen en de gedachten hierover worden afgespeeld als ware het een film. Ofwel het verhaal herhaalt zich steeds opnieuw en vaak zonder dat men het zich bewust is, ontstaat er een negatief gedachtepatroon. Je bewust zijn van dit patroon is een eerste stap naar verandering.

Hoe kun je dit patroon van negatieve gedachten veranderen?

 • Allereerst is het nodig oude ballast op te ruimen (oude ballast kun je zien als een film van vroeger die steeds opnieuw gevoelens en emoties oproept). Zolang die ballast er is zullen de gedachten hierover ook aanwezig zijn.
 • Daarnaast zijn wij “gewoontedieren”. Wat we onszelf hebben aangeleerd, leren we niet gemakkelijk af. Daar is een stuk bewustwording voor nodig en begeleiding zodat je, als je je oude ballast hebt opgeruimd, je gedrag ook kunt veranderen.
 • Mensen met sombere gevoelens kijken vaak naar de grond. Rechtop lopen helpt je letterlijk vooruit te kijken i.p.v. naar het verleden. Als je rechtop staat voel je je beter en ook beweging (lopen) helpt daarbij.
 • Bewustwording en steeds de stap zetten naar een gedachte die beter voelt, helpt je vooruit. Het heeft geen zin om overdreven goede gedachten op te roepen, maar een gedachte denken die beter voelt kan iedereen!
 • Wees niet te streng voor jezelf. Veroordeel de gedachte niet, maar kies voor iets beters (algemene gedachten helpen ook: wat een heerlijke zon, wat een mooie…. Etc.).

Wist je dat:

 • Je nooit een positieve en negatieve gedachte op hetzelfde moment kunt hebben?
 • Je op je uitademing nooit een (negatieve) gedachte kunt hebben?
 • Iedereen dit kan trainen door zich bewust te worden van de goede dingen om je heen?
 • Positieve gedachten nieuwe positieve gedachten aantrekken (wet van de aantrekking)
 • Negatieve gedachten nieuwe negatieve gedachten aantrekken (wet van de aantrekking).
 • Iedereen oude patronen kan doorbreken, waardoor het leven een stuk makkelijker en lichter wordt?

Wij mensen zijn de ‘creators’ van ons eigen leven, bewust of onbewust. In die zin ZIJN we onze gedachten en is het zeer de moeite waard om je daar bewust van te zijn, zodat je dat kan veranderen als het nodig is. Wij zijn de enige wezens op aarde met een vrije wil, met keuzemogelijkheden. Wij hebben de keuze om iets te doen of juist te laten. Dat maakt ons mensen zo uniek. Maar voor veel mensen maakt dit het leven juist lastig en ingewikkeld. Kiezen blijkt in de praktijk niet altijd gemakkelijk. Soms is het makkelijker en veiliger om maar te doen wat je altijd deed, ook al levert dit niet het gewenst resultaat op.  Maar als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg en zal er niets in je leven veranderen.

Daarom is het nodig om inzicht en bewustwording te verwerven in je situatie, zodat je verandering kunt bewerkstelligen. Maar eerst is het nodig om je rugzak te legen, de ballast van vroeger op te ruimen, anders blijft de film zich herhalen.  Je ballast opschonen kun je doen door middel van intrapersoonlijke communicatie (communicatie waardoor de ballast van vroeger wordt opgeschoond). Hierdoor kun je blijer, vrijer en onafhankelijker (van het oordeel van anderen) door het leven gaan.

Meer weten? Mail of bel mij gerust of bekijk op mijn filmpje op www.evelienbrand.nl.

2015
06/17

Category:
Bewustzijn

COMMENTS:
No Comments »

Vrijheid door discipline

DisciplineIn het boek “Het leven waarvoor je geboren bent” schetst Dan Millman een routekaart naar de kortste weg naar de top van de berg. Hij doet dat onder meer aan de hand van numerologie. In het deel dat op mijn numerologie van toepassing is, noemt hij “vrijheid door discipline” als een van mijn levensthema’s. Dat heb ik een aantal keren gelezen om het volledig te begrijpen en op mij in te laten werken. Zo had ik het nl. nog nooit gezien. Ik wist al dat vrijheid een belangrijk thema in mijn leven is, maar nu ging het om vrijheid door discipline.

We hebben in ons leven en in onze maatschappij allemaal grote en kleine verplichtingen, dingen die we willen doen, maar ook dingen die we moeten doen. De dingen die we willen vinden we leuk, de dingen die we moeten vinden we over het algemeen niet leuk. Ook in onze taal zit veel gevoel. Het maakt een heel verschil of je zegt ik ga of ik wil sporten in plaats van: ik moet nu sporten. Ik kom mensen tegen die zich niet bewust zijn van hun woordkeuze. Moeten heeft een veel negatievere klank dan doen of willen. Moeten impliceert dat je er geen zin in hebt en als je het woord moeten vaak gebruikt krijgt het die lading ook. Moeten leidt tot tegenzin en uitstelgedrag. Je hebt er immers geen zin in. Vervolgens krijg je door het uit te stellen een onbevredigend gevoel over jezelf omdat je niet hebt gedaan wat je had moeten doen! Zo zie ik bij veel mensen weerzin ontstaan om dingen aan te pakken terwijl dit zich vooral in het denken afspeelt.

Wat wordt nu bedoeld met vrijheid door discipline? Door de dingen waar je aan begint af te maken en ook door te zetten als zich een tegenslag voordoet, krijg je meer vrijheid. Zowel het gevoel van vrijheid als ook vrijheid in de zin van werkelijke tijd. Als je je goed voelt over de dingen die je op een dag hebt gedaan ontstaat er een leegte in je hoofd. Je hoeft immers niet meer na te denken “wat je allemaal nog moet” en wat je (toch) niet gedaan hebt die dag. Ook qua reële tijd levert discipline winst op. Door de dingen die bovenaan je prioriteitenlijstje staan eerst te doen, ontstaat er tijd om de dingen te doen die je graag wilt doen, die goed voor je zijn en waar je energie van krijgt. Als je je hiervan bewust wordt, zul je merken dat het diverse voordelen oplevert, zoals:

 • Minder stress, doordat je op tijd met dingen begint;
 • Door de dingen die je “moet” doen en “wil” doen op papier te zetten houd je ruimte in je hoofd voor de dingen waar je op dat moment mee bezig bent. Voor mij helpt het om het lijstje de avond ervoor al te maken;
 • Alles wat je doet is een creatie. Creaties ontstaan eerst in je gedachten, dan in woorden. Door het op te schrijven ben je onbewust al bezig met de oplossing ervan;
 • Discipline zorgt voor de groei van je bewustzijn. Wat wil ik en hoe pak ik dit aan. Je denkt er al over na, in plaats van in het wilde weg te beginnen;
 • Het levert tijdwinst op voor vrije tijd. Dit zorgt voor een fijn verloop van je dag, meer ontspanning en voldoening.

Meer vrijheid door discipline, hoe bereik je dit?

 1. Maak een “to do” lijstje. Schrijf op wat je “moet” doen en wat je wilt doen. Na verloop van tijd zul je merken dat wat je moet doen, minder wordt en wat je wilt doen meer. Wees je bewust van je woordkeuze. Gebruik je moeten terwijl je ook doen of willen zou kunnen gebruiken? Moeten heeft een negatieve lading en werkt door op je gevoel. Gebruik woorden die een positieve invloed op je hebben en ont-moet waar mogelijk.
 2. Deel wat je wilt doen op in stukjes. Als je ergens (als een berg) tegen op ziet en je ziet door de bomen het bos niet meer,  maak er dan hapklare brokken van. Als je de zolder wilt opruimen, deel die dan op in vier stukken en ruim steeds een deel op. Of werk er een half uur aan en de volgende dag weer.
 3. Blijf in het nu. Laat je gedachten niet met je op de loop gaan. Wees je er van bewust dat je je gedachten kunt kiezen (je kunt geen positieve en negatieve gedachte op hetzelfde moment hebben). Bedenk welke stap je NU kunt zetten en dat je met elke stap die je zet een stapje dichter bij je doel komt.
 4. Vraag hulp. Bedenk je dat je het niet helemaal alleen hoeft te doen. Door er over te praten kom je waarschijnlijk tot nieuwe inzichten, oplossingen en ideeën. Als je merkt dat er blokkades zitten die je tegenhouden om in actie te komen, vraag dan professionele hulp. Het oplossen van blokkades (bijvoorbeeld de dieper liggende blokkade en angst om fouten te maken) zorgt voor meer kwaliteit van leven.
 5. Denk in mogelijkheden. Wees blij met elk (tussen) doel dat je bereikt hebt. Leg de lat steeds een stukje hoger.
 6. Wees geduldig met jezelf. Soms is het nodig dat we onszelf wat aansporen, houd daarom je doelen goed in te gaten. Anderzijds zie ik mensen hard van stapel lopen (sporten, dieet), waarbij het niet vol te houden blijkt. “Ken u zelve” is een bekende kreet uit de oudheid en nog steeds waar. Door jezelf te kennen en te weten waar jouw kracht en valkuilen liggen, zorg je dat jouw stappenplan werkt. Stop met vergelijken. Hoe een ander het doet maakt niet uit, het gaat om jou!
 7. Neem je verantwoordelijkheid. Er gebeuren allemaal dingen om ons heen, waar we weinig tot geen invloed op kunnen uitoefenen. De schuld buiten jezelf leggen helpt dus niet. Je kunt beter zorgen dat je zo goed mogelijk met deze omstandigheden kunt omgaan. Hoe je dit doet? Door de blokkades die op dieper liggend niveau liggen op te lossen, want gedrag zelf is moeilijk te veranderen, zo blijkt in de praktijk. Dat is ook logisch als je nog angsten, boosheid of frustraties op diep liggend niveau hebt; als je bijvoorbeeld door een hond gebeten bent toen je drie jaar oud was, is de kans groot dat deze angst nog steeds aanwezig is als je volwassen bent en dat dit je gedrag beïnvloedt. Zo is dat ook met de invloed van andere gebeurtenissen in je leven: deze beïnvloeden nog steeds je gedrag en je leven.

Wat is voor jou discipline? Haal jij uit het leven wat er uit te halen valt? Er is maar een persoon die dit kan bepalen en dat ben jij! Kun je niet wat je wel zou willen kunnen? Doe je niet wat je wel zou willen doen? Als het antwoord daarop ja is, haal je waarschijnlijk niet het beste uit jezelf en word je beperkt door gebeurtenissen uit je verleden. Of is er eerst bewustwording nodig waardoor je wel de discipline kunt opbrengen die nodig is? Want hoe je het ook wendt of keert, alleen jij weet hoe het werkelijk zit, wat jij werkelijk wilt en of jij op de goede weg bent richting jouw dromen, wensen en doelen in het leven.

Mocht je tot de conclusie zijn gekomen dat er meer in jou zit (op welk vlak dan ook), denk er dan eens over om meer kwaliteit van leven te bereiken via intrapersoonlijke communicatie (communicatie met je innerlijk, daar waar je blokkades zitten) en de blokkades die je belemmeren op te lossen.

Meer weten?

Kijk op www.evelienbrand.nl
of mail: contact@evelienbrand.nl
of bel vrijblijvend met je vragen naar: 06-48057472